Find by Athlete Name:
Filter Results:
Comp.ViewGender PlaceNameyobBIBrepclub3k8kfinish time
1Thanh Ngung Nguyen19921126VNM00:10:2900:28:1500:35:59.0
2Thành Trần19921274VNM00:10:4600:28:5500:36:39.0
3Hoàng Bùi19941038VNM00:10:3500:29:3400:37:42.0
4Tiên Phong Nguyễn19781036VNM00:11:5600:32:1400:41:00.0
5Kiên Vương Đắc19941250VNM00:11:4500:32:3200:41:30.0
6Matthew Kent19921193ZAF00:12:5700:33:2900:41:38.0
7Loc Bui Huu19921240VNM00:12:1900:33:0900:41:55.0
8Trung Kiên Nguyễn19911160VNM00:13:1800:34:5500:44:07.0
9Hải Nguyễn Đình19871270VNM00:13:4300:35:2400:44:29.0
10Thái Bình Nghiêm19771052VNM00:13:2200:35:5900:45:13.0
11Duy Anh Hoàng19961213VNM00:13:2700:36:0500:45:45.0
12Thái Hưng Tô19891191VNM00:14:2200:37:0600:46:20.0
13Babar Ahmed Kemal19851232GBR00:14:1600:36:3600:46:30.0
14Trung Le19791130VNM00:14:0500:37:1600:47:05.0
15Nick Firth19821205GBR00:15:2300:38:1800:47:32.0
16Tùng Lê19891125VNM00:13:3800:37:5000:47:36.0
17Hoa Chi Nguyễn19761257VNM00:14:1900:37:3700:47:43.0
18Theron Tate19791204USA00:15:2200:38:1500:47:49.0
19Phan Anh Đỗ19861093VNM00:14:4000:38:1700:48:15.0
20Hữu Long Dương19851168VNM00:14:0800:38:1200:48:34.0
21Quốc Thắng Vũ19761032VNM00:15:2200:39:0500:48:54.0
22Nghia Hoang19851030VNM00:14:5400:39:0700:49:17.0
23Tuân Nguyễn19901015VNM00:15:5800:39:5000:49:27.0
24Phú Hưng Nguyễn19791178VNM00:15:2500:39:2700:49:48.0
25Dũng Lê19941054VNM00:16:0900:40:1000:50:05.0
26Quang Mạnh Nguyễn19991096VNM00:15:2400:39:1600:50:29.0
27Phương Đặng19841057VNM00:16:4600:40:4100:50:36.0
28Quang Minh Vũ19781026VNM00:16:0300:41:0300:51:13.0
29Văn Long Nguyễn19901094VNM00:14:5000:40:0600:51:14.0
30Nam Trần19761080VNM00:15:2800:40:3800:51:37.0
31Thái Dương Nguyễn19781156VNM00:16:0700:41:0900:51:40.0
1Lindsey Tate19801210USA00:16:2500:41:1200:51:41.0
32Điệp Nguyễn Văn19831202VNM00:14:4100:41:0700:52:00.0
33Hiep Nguyen van19931161VNM00:15:3000:41:3500:52:20.0
34Quang Huy Nguyễn19821248VNM00:15:4700:41:3300:52:21.0
35Atsushi Sasaki19691102JPN00:16:1100:41:2200:52:23.0
36Yasuhiro Igi19821099JPN00:16:1400:42:2000:53:34.0
37Anh Phạm19921263VNM00:15:4300:42:3400:53:39.0
38Chin Ming Lee19641114TWN00:16:2000:42:4100:53:40.0
39Sang Lê19931175VNM00:13:2200:41:2900:53:46.0

Page 1 / 6


To claim this result, get your certificate, make a correction or use other features, visit the official timing and results site:

Name: Garmin Run Hanoi
EVENT-LINKS:
Date: 2019-03-24
Location: Hanoi, Viet Nam
First 10 View Results
Fast 10 View Results
5 Km View Results
Junior 5 Km View Results
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password