Find by Athlete Name:
Filter Results:
Comp.ViewGender PlaceNameyobBIBrepclub3kfinish time
1Nhất Lê19955040VNM00:10:5400:18:16.0
2Minh Thiện Đào20035195VNM00:10:5300:18:16.0
3Danh Đỗ19905225VNM00:10:5400:18:44.0
4Matthew Bannister19945171ZAF00:11:3300:19:31.0
5Xuân Nguyên Phạm19815139VNM00:11:2400:19:46.0
6Tu Nguyen19925034VNM00:11:3500:19:46.0
7Vũ Nguyễn 20005123VNM00:10:5500:19:47.0
8Bình Nguyễn Đình19905050VNM00:11:5100:20:34.0
9Tri Tue Bui19875010VNM00:12:0300:20:42.0
10Dzung Hoang19935012VNM00:12:1200:21:15.0
11Xuân Trường Vũ19805146VNM00:12:4400:22:02.0
12Tuấn Linh Lê19925238VNM00:12:3800:22:14.0
13Lewys Gardner20015122GBR00:12:4500:22:19.0
14Nathan Smith19715176USA00:14:1600:23:40.0
15Đức Tùng Nguyễn19895226VNM00:13:5100:24:03.0
16Tâm Cao19875004VNM00:14:1900:24:12.0
1Hằng Lê Thẩm Thúy19845016VNM00:14:0000:24:18.0
17Anh Dương Khắc19845009VNM00:14:0000:24:18.0
18Thắng Trần Đức19835083VNM00:14:1200:24:23.0
2Thị Thủy Ly Vũ19945013VNM00:14:1500:24:33.0
19Manh Chinh Hoang19805126VNM00:14:2000:24:48.0
20Công Thành Nguyễn19925068VNM00:14:1200:25:16.0
21Trung Nguyên Đỗ19905183VNM00:14:0800:25:24.0
3Thị Thái Linh Nguyễn19895236VNM00:14:4500:25:59.0
22Kiên Nguyễn Hồng19825002VNM00:15:1500:26:11.0
23Quang Đức Nguyễn19885006VNM00:15:0900:26:51.0
24Hiệp Đào19905142VNM00:16:0700:27:01.0
25Cường Ngô Việt19835147VNM00:15:3800:27:05.0
26Phi Long Nguyen19845015VNM00:15:2900:27:06.0
27Tùng Nguyễn Đức19895056VNM00:15:4600:27:38.0
28Daniel Roux19925169ZAF00:16:2200:27:46.0
29Tùng Trịnh19935026VNM00:16:1000:28:28.0
4Dịu Nguyễn19955141VNM00:16:5500:28:53.0
30Nam Lê19935144VNM00:16:3000:29:12.0
31Việt Hùng Nguyễn19835216VNM00:16:5700:29:18.0
32Hong Son Nguyen19765111VNM00:18:0200:29:26.0
5Mari Mine19735102JPN00:18:2400:29:29.0
33Cảnh Lê Xuân19975224VNM00:16:4800:29:29.0
34Việt Cường Tạ19835251VNM00:17:4000:29:56.0
35Linh Mai19855014VNM00:18:1000:30:13.0

Page 1 / 7


To claim this result, get your certificate, make a correction or use other features, visit the official timing and results site:

Name: Garmin Run Hanoi
EVENT-LINKS:
Date: 2019-03-24
Location: Hanoi, Viet Nam
First 10 View Results
Fast 10 View Results
5 Km View Results
Junior 5 Km View Results
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password