Find by Athlete Name:
Filter Results:
Comp.ViewGender PlaceNameyobBIBrepclub3k8kfinish time
1Đức Lê19981389VNM00:10:3000:27:4900:34:40.0
2Thế Anh Trần19921343VNM00:10:3000:27:4900:34:50.0
3Hùng Nguyễn19841391VNM00:10:3000:27:4900:35:20.0
4Bernd Widemann19801379DEU00:11:5800:30:3500:38:22.0
5Phi Nguyen19721401VNM00:11:5800:30:3300:38:23.0
6Hảo Chu Văn19831318VNM00:11:1700:30:2500:38:37.0
1Linh Chi Nguyễn19821395VNM00:11:4100:30:3900:39:02.0
7Quang Trần19891346VNM00:12:4200:30:4600:39:12.0
8Huy Hoàng Nghiêm19791340VNM00:11:3700:30:5700:39:21.0
9Đức Luân Phạm19881312VNM00:12:1800:31:4000:39:57.0
10Luc Groot19811388VNM00:12:0700:32:1500:40:35.0
11Brian Chanen19681387USA00:12:0800:32:1500:41:02.0
12Trung Trần Việt19721006VNM00:12:5400:33:0800:41:35.0
13Cornelis Johannes van Dongen19911412NLD00:12:1800:33:0800:41:55.0
14Dũng Ma Văn19931400VNM00:12:2600:33:2000:42:06.0
2Phương Anh Khuất19971390VNM00:12:0600:33:0600:42:10.0
15Tuấn Quách19811394VNM00:12:3400:33:2100:42:15.0
16Daniel Brewster19831415AUS00:12:2100:33:2500:42:35.0
17Thuan Lam19831360VNM00:12:1300:33:5500:43:05.0
18Thanh Phung19841347VNM00:12:3200:33:4100:43:13.0
19Tuấn Hùng Nguyễn19741372VNM00:13:3400:34:5200:44:09.0
20Minh Đức Nguyễn19911355VNM00:14:1600:35:5200:44:41.0
21Hữu Thăng Hoàng19731409VNM00:14:0700:36:0200:45:19.0
22Thanh Lâm Nguyễn19831399VNM00:13:4200:36:0000:45:22.0
23Bronzel Johnson19911385USA00:12:5700:35:5100:45:27.0
24Hưng Vũ Quang19781304VNM00:13:4400:36:0100:45:30.0
25Bien Thuy Nguyen19831310VNM00:12:5900:35:5300:45:37.0
3Maeve Culhane19891320IRL00:14:0200:36:3300:45:57.0
26Dion Maciver19781306GBR00:14:2100:36:3500:46:13.0
4Nathalie Cochet19741408FRA00:13:2600:36:4100:46:38.0
27Quang Nguyễn19761336VNM00:14:0300:36:5800:46:46.0
28Thế Dũng Nguyễn19811021VNM00:13:1600:36:5100:46:49.0
29Quoc Dat Vu19821366VNM00:14:1400:37:2800:47:15.0
30Adam Chapman19871305GBR00:14:3200:37:5100:47:29.0
5Marah Charbel19931392USA00:14:0300:37:3200:47:45.0
31Phuoc Bao Huy Doan19921418VNM00:15:0400:38:0100:47:47.0
32Thành Đào Duy19861302VNM00:15:5700:38:5300:48:02.0
33Dư Chu Văn19871356VNM00:14:5000:38:0000:48:05.0
6Anne Besancon19751344FRA00:37:4700:48:17.0
34Anh Dũng Dương19841326VNM00:14:2200:38:3300:48:23.0

Page 1 / 5


To claim this result, get your certificate, make a correction or use other features, visit the official timing and results site:

Name: Garmin Run Hanoi
EVENT-LINKS:
Date: 2019-03-24
Location: Hanoi, Viet Nam
First 10 View Results
Fast 10 View Results
5 Km View Results
Junior 5 Km View Results
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password