Find by Athlete Name:
Filter Results:
Comp.ViewGender PlaceNameyobBIBrepclub3kfinish time
1Nguyễn Lý Nhật Quang20045330VNM00:15:0600:25:09.0
2Hải Việt Nguyễn Đồng20095289VNM00:16:4600:29:16.0
3Duy Bảo Nguyễn20055380VNM00:16:5800:29:18.0
4Gia Bao Nguyen20095282VNM00:18:0200:29:26.0
1Nguyen Thao Le20075333VNM00:17:0000:29:29.0
5Duy Minh Mai20125280VNM00:18:1300:30:10.0
6Ba Nguyen Dang Le20055259VNM00:18:0700:31:15.0
2Diệu Anh Nguyễn20095270VNM00:16:5900:31:30.0
3Nguyễn Minh Thảo20095332VNM00:18:3400:31:47.0
7Duy Duc Vu20105279VNM00:17:5900:32:11.0
8Phúc Trần Quang20125339VNM00:19:1100:32:17.0
4Mai Khánh Phạm20065384VNM00:19:1900:32:42.0
5Minh Anh Lê20085385VNM00:19:1900:32:42.0
9Minh Tuấn Ngô20055386VNM00:19:1900:32:51.0
10Yuga Mine20085370JPN00:19:2600:33:08.0
11Minh Duc Dang20085322VNM00:18:5700:33:34.0
6Bảo Nhi Trịnh20075266VNM00:19:3500:33:37.0
12Quân Đào Minh20045340VNM00:19:1100:33:44.0
13Long Phạm Bạch20125317VNM00:20:1600:33:47.0
7Lily Piggott20075314AUS00:20:2600:33:58.0
14Phạm Minh Hiếu20095338VNM00:19:0400:34:01.0
15Bảo Minh Đặng20065263VNM00:20:5500:34:27.0
16Anh Đới Sỹ Thạnh20105255VNM00:18:4900:34:42.0
17Minh Thông Phan20105325VNM00:19:3800:34:59.0
8Chi Lan Hoàng20081107VNM00:21:1100:35:04.0
18Chat Nguyen Nang20105268VNM00:21:1000:35:07.0
19Bạch Hải Đăng Nguyễn20145260VNM00:22:0300:35:10.0
9Ngọc Thùy Dương Nguyễn20045329VNM00:21:2200:36:13.0
10Quynh Anh Dao20105345VNM00:23:4900:37:07.0
11Nguyễn Lý La My20095331VNM00:21:4800:37:39.0
12Hiền Anh Trương20115293VNM00:23:3700:37:48.0
13Thuy Anh Nguyen20045357VNM00:22:3300:38:46.0
20Nhat Minh Nguyen20085336VNM00:22:3600:38:47.0
21Hoa Phu Nguyen20115296VNM00:23:4500:39:22.0
22Quoc Phuc Khang Phan20135343VNM00:21:5500:39:26.0
23Huy Hoang Nguyen20125305VNM00:23:3500:39:29.0
14Hồng Ngọc Vũ20135372VNM00:21:0500:39:32.0
24Le Nhat Minh Truong20065313VNM00:22:4600:39:34.0
25Le Anh Minh Truong20095311VNM00:23:1200:40:00.0
15Lam Anh Dang20035309VNM00:23:3600:40:02.0

Page 1 / 4


To claim this result, get your certificate, make a correction or use other features, visit the official timing and results site:

Name: Garmin Run Hanoi
EVENT-LINKS:
Date: 2019-03-24
Location: Hanoi, Viet Nam
First 10 View Results
Fast 10 View Results
5 Km View Results
Junior 5 Km View Results
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password