Junior Warriors

2023-06-04 • 1500m (8-9 tuoi)

452 Participants • 0 Women • 0 Men

Find by Athlete Name:
Filter Results:
Comp.ViewBIBNameRank1kfinish time
890336Phạm Anh 100:05:4800:07:39.0
890519Đặng Minh Hiển 200:06:1500:08:21.1
890655Nguyễn Quang Vinh 300:06:1100:08:31.2
891721Nguyễn Nhật Minh 400:06:2300:08:42.9
890054Nguyễn Bảo Khang 500:06:2300:08:44.1
891318Đặng Gia Bảo 600:06:2600:08:50.7
890629Đinh Tường Anh 700:06:1300:08:50.8
891727Nguyễn Nam Anh 800:06:3100:08:55.8
890045Nguyễn Sỹ An 900:06:3900:08:59.7
891202Trịnh Đình Khải 1000:06:4400:09:03.8
890011Đỗ Nam Khánh 1100:06:5200:09:08.3
890502Trịnh Nhật Minh 1200:06:5600:09:15.9
891952Tạ Anh Minh 1300:06:4200:09:18.7
891337Nguyễn Minh Khôi 1400:09:22.7
890259Nguyễn Huy Khánh 1500:06:5400:09:24.2
890570Nguyễn Bạch Dương 1600:06:3000:09:26.5
890290Trần Lê Hữu Tú 1700:06:1000:09:31.3
891273Trương Đức Tuấn Khang 1800:09:32.1
890357Lê Quang Vũ 1900:06:5500:09:36.9
891737Phạm Huy 2000:06:4600:09:37.5
891569Bùi Huy Khánh 2100:07:0200:09:38.4
890112Nguyễn Hà Minh 2200:06:5100:09:38.5
891303Nguyễn Danh Minh 2300:07:1100:09:47.0
890487Nguyễn Duy Hùng 2400:07:1700:09:47.7
891212Duong Phuc Thanh 2500:07:1900:09:47.9
891266Đặng Đình Tuấn Phong 2600:07:1600:09:47.9
891949Phạm Đăng Khánh 2700:07:2000:09:48.5
891563Phạm Vũ Đăng Sơn 2800:06:4900:09:53.0
890490Hoàng Đức Hiếu 2900:07:1100:09:55.8
891230Trần Trọng Quang Khuê 3000:07:1800:09:56.6
890412Nguyễn Việt Hưng 3100:06:4700:09:57.1
890389Chử Anh Vũ 3200:09:57.8
891608Phạm Gia Hưng 3300:07:1400:09:58.7
891739Mai Xuân Đức 3400:09:58.7
890450Bùi Anh Khôi 3500:07:1800:09:58.8
891204Nguyễn Chí Nguyên 3600:09:59.1
890553Vũ Gia Minh 3700:07:2500:09:59.3
891089Trần Trung Quân 3800:07:2400:10:01.2
891568Võ Minh Quân 3900:10:01.6
891027Nguyễn An Nhiên 4000:10:04.9

Page 1 / 12


To claim this result or see if it has been claimed you must have a Sportstats account.
Don’t have a Sportstats account? Sign up here
Already have a Sportstats account? Log in here
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password