Sacombank Half Marathon

2023-05-14 • 5 km

809 Participants • 403 Women • 406 Men

Find by Athlete Name:
Filter Results:
WatchViewBIBNameRankGender Placerace time
50031Trương Văn Quân10:16:54
50698Nguyễn Duy Đạt20:17:05
50741Nguyễn Văn Thắng30:17:12
50024Đinh Xuân Tuấn40:17:12
50817Hồ Chí Thiên 50:17:29
50025Nguyễn Viết Cường60:17:22
50448Chu Văn Hảo70:17:35
50615Cao Xuân Phước80:17:29
50040Nguyễn Văn Chung90:17:58
50535Nguyễn Tiến Dũng100:18:16
50467Nguyễn Hữu Hiếu110:18:23
50115Nguyễn Tuấn Anh120:18:40
50508Phạm Xuân Nguyên130:18:53
50170Nguyễn Duy Khánh140:18:54
50116Nguyễn Thị Nguyệt150:19:05
50682Bùi Văn Minh160:19:09
50043Lương Thị Hồng170:19:25
50344Nguyễn Việt Anh180:19:19
50346Đỗ Thị Hải Yến Yến190:19:20
50580Đặng Anh Thái200:19:39
50125Trần Văn Thao210:19:42
50153Nguyễn Văn Vinh220:19:48
50030Nguyễn Văn An230:19:54
50156Đinh Công Phúc240:20:06
50463Tạ Hải Nam250:19:55
50564Tạ Tiến Minh260:20:00
50343Đường Thị Diễm Hạnh270:20:11
50044Nguyễn Thị Mỹ280:20:23
50700Nguyễn Văn Tới290:20:26
50451Đào Xuân Hưng300:20:33
50021Đỗ Trung Nguyên310:20:34
50045Hoàng Thị Bích Diệp320:20:43
50348Hiệp Gia Tuệ Tuệ330:20:44
50374Phan Thị Lưu 340:21:06
50801Ngô Mạnh Cường 350:20:49
50751Nguyễn Thị Hồng Nhung360:21:28
50215Lê Quang Chương370:21:29
50241Đoàn Văn Liêm380:20:51
50376Bùi Văn Hùng390:21:45
50179Đường Đức Định400:21:47

Page 1 / 21


To claim this result or see if it has been claimed you must have a Sportstats account.
Don’t have a Sportstats account? Sign up here
Already have a Sportstats account? Log in here
Name: Sacombank Half Marathon
EVENT-LINKS:
Date: 2023-05-14
Location: Tam Chuc, Hà Nam, Viet Nam
Half Marathon
11.5 km
5 km
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password